Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O ośrodku

Brak opisu obrazkaBudynek Wołczyńskiego Ośrodka KulturyBrak opisu obrazka
            Wołczyński Ośrodek Kultury działa jako gminna jednostka od 28 marca 1982. Dziś pracujemy jako Ośrodek z wieloletnim doświadczeniem, co umożliwia nam stawianie sobie nowych celów. Naszą misją jest wszechstronny rozwój jednostki sprzyjający ewolucji uzdolnień, pasji, ekspresji oraz twórczości plastycznej, muzycznej tanecznej i teatralnej.
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka
            Propozycja naszego Ośrodka jest skierowana do wszystkich grup wiekowych. Zadania, którymi zajmuje się Wołczyński Ośrodek Kultury to organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę, prowadzenie zespołów artystycznych, stworzenie warunków dla ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, organizacji imprez kulturalnych, promocja i organizacja wolontariatu.. Nadrzędnym celem Ośrodka jest przekazywanie bogatej tradycji narodowej, pielęgnowanie obyczajów oraz wychowanie i stymulacje jednostką w taki sposób, aby była wrażliwa na piękno otaczającego świata. Jest to możliwe poprzez intensywne i systematyczne kształcenie, które może spowodować zmianę w postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości.
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

             Posiadamy szeroką i różnorodną ofertę programową: 6 pracowni artystycznych, studio nagrań, 2 pracownie muzyczne, pracownię plastyczną, salę widowiskowa z ponad 250 miejsc, małą salę na 50 miejsc Zarządzamy 18 świetlicami wiejskimi na terenie Gminy Wołczyn:
Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka