Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu

Strona główna

wiosenne logo WOK

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WOŁCZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury w zakresie termomodernizacji budynku, modernizacji instalacji oświetlenia wbudowanego oraz budowy instalacji PV. Projekt realizowany w okresie 12.09.2019 r. - 31.12.2021 r. na obszarze województwa opolskiego - Gmina Wołczyn. Realizacja inwestycji polega na przeprowadzeniu głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej obejmującą m.in.: modernizację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania docieplenie ścian zewnętrznych (z uwzględnieniem technologii żyjącej ściany zielonej), docieplenie stropodachu i tarasu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji wentylacji poprzez montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją i klimatyzacją, wymianę istniejącego oświetlenia na nowe energooszczędne LED oraz montaż instalacji fotowoltaicznej PV w oparciu o przeprowadzone audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu. Projekt realizowany bezpośrednio przez Wołczyński Ośrodek Kultury.

plakat informacyjny.png

 

Data publikacji: 12-02-2021 08:22 Data modyfikacji: 11-02-2021 13:55